Szukaj
Krążek ścierny 14+1 otworów
APP Classic

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny o ziarnie ze szlachetnego elektro-korundu, przeznaczony do maszynowego szlifowania powierzchni poliestrowych (szpachle), akrylowych (podkłady, lakiery nawierzchniowe) i poliuretanowych (podkłady, lakiery nawierzchniowe) ręcznymi szlifierkami elektrycznymi oraz pneumatycznymi dostosowanymi do odsysania pyłu. Zalety: - równomiernie rozłożone ziarno gwarantuje idealne wykończenie szlifowanej powierzchni, - lekko otwarty nasyp oraz zawartość stearynianu w drugiej warstwie spoiwa zapobiega zapychaniu się, co przedłuża żywotność materiału ściernego, - twarde ziarno odporne na stępienie zapewnia doskonałą wydajność, - dwie warstwy spoiwa zabezpieczają ziarno przed wykruszeniem.
Ocena: 
Indeks Opis Kolor / Opcja Waga / Rozmiar Cena Jm sprzedaży
40KBC040 P40 brązowy d150 op (50szt)
40KBC060 P60 brązowy d150 op (50szt)
40KBC080 P80 brązowy d150 op (50szt)
40KBC100 P100 brązowy d150 op (100szt)
40KBC120 P120 brązowy d150 op (100szt)
40KBC150 P150 brązowy d150 op (100szt)
40KBC180 P180 brązowy d150 op (100szt)
40KBC220 P220 brązowy d150 op (100szt)
40KBC240 P240 brązowy d150 op (100szt)
40KBC280 P280 brązowy d150 op (100szt)
40KBC320 P320 brązowy d150 op (100szt)
40KBC360 P360 brązowy d150 op (100szt)
40KBC400 P400 brązowy d150 op (100szt)
40KBC500 P500 brązowy d150 op (100szt)
40KBC600 P600 brązowy d150 op (100szt)
40KBC800 P800 brązowy d150 op (100szt)
40KBCM0040 P40 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0060 P60 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0080 P80 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0100 P100 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0120 P120 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0150 P150 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0180 P180 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0220 P220 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0240 P240 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0280 P280 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0320 P320 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0360 P360 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0400 P400 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0500 P500 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0600 P600 brązowy d150 op (10szt)
40KBCM0800 P800 brązowy d150 op (10szt)
Artykuły powiązane

Stosowany w procesach naprawy

01. Naprawa miejscowa elementu z cieniowaniem na naprawianym elemencie i lakierowaniem lakierem bezbarwnym całego elementu (Zobacz cały proces)
01.03. Usuwanie uszkodzonej powłoki lakierniczej
Cel: odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
01.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedniej powierzchni szpachlowanej
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces - Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną
01.11. Szlifowanie szpachli
Cel: Formowanie kształtu
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
01.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
01.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny wodoodporny

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
03. Naprawa elementu bez szpachlowania bez demontażu z cieniowaniem na sąsiednie elementy (Zobacz cały proces)
03.03. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce a do profili obłych lub wklęsłych zastosować gąbkę.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Jednostronna gąbka ścierna

Klocek szlifierski piankowy

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
03.11. Szlifowanie naprawianego elementu pod lakier bazowy
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru bazowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Papier ścierny wodoodporny

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
05. Naprawa elementu ze szpachlowaniem bez demontażu z cieniowaniem na sąsiednie elementy (Zobacz cały proces)
05.03. Usuwanie starej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
05.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną.
05.11. Szlifowanie szpachli
Cel: Formowanie kształtu
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
05.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Klocek szlifierski C, rzep

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
05.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Papier ścierny wodoodporny

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
06. Naprawa elementu ze szpachlowaniem z demontażem bez cieniowania na sąsiednie elementy (Zobacz cały proces)
06.03. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Jednostronna gąbka ścierna

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
06.12. Szlifowanie naprawianego elementu pod lakier bazowy
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru bazowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny wodoodporny

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
07. Lakierowanie nowego elementu w kataforezie bez szpachlowania przed montażem (Zobacz cały proces)
07.03. Usuwanie starej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny w rolce

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Uwagi
Proces
07.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną drobno ziarnistą
07.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Jednostronna gąbka ścierna

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
07.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna rolka

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny wodoodporny

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
08. Lakierowanie nowego elementu w kataforezie ze szpachlowaniem przed montażem (Zobacz cały proces)
08.03. Usuwanie starej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Uwagi
Proces
08.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną drobno ziarnistą
08.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
08.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny wodoodporny

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
09. Lakierowanie nowego elementu w kataforezie po montażu z cieniowaniem na sąsiednie elementy ze wstępną obróbką (podklad. i mal. felców) przed zam. (Zobacz cały proces)
09.04. Usuwanie starej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
09.06. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny w rolce

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną drobno ziarnistą
09.13. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
09.21. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna rolka

Włóknina ścierna arkusz

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Podkładka miękka z rzepem

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny wodoodporny

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
10. Lakierowanie nowego elementu w kataforezie ze szpachlowaniem po montażu bez cieniowania (Zobacz cały proces)
10.02. Szlifowanie pod podkład
Cel: Uzyskanie maksymalnej przyczepności
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Krążek ścierny 14+1 otworów

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
11. Lakierowanie nowego elementu w kataforezie ze szpachlowaniem po montażu z cieniowaniem (Zobacz cały proces)
11.02. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną drobno ziarnistą.
11.09. Szlifowanie pod podkład
Cel: Uzyskanie maksymalnej przyczepności
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Jednostronna gąbka ścierna

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
12. Naprawa typu SMART elementu z tworzywa sztucznego (Zobacz cały proces)
12.03. Szlifowanie pod podkład powierzchni zewnętrznych
Cel: Zapewnienie przyczepności  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
12.21. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna arkusz

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna rolka

Podkładka miękka z rzepem

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
13. Naprawa miejscowa elementu z tworzywa sztucznego z cieniowaniem na naprawianym elemencie i lakierowaniem lakierem bezbarwnym całego elementu (Zobacz cały proces)
13.03. Usuwanie starej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny na folii

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
13.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny w rolce

Szlifierka pneumatyczna

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną drobno ziarnistą
13.11. Szlifowanie szpachli
Cel: Formowanie kształtu  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Wstęga ścierna 14 otworów na rzep

Wstęga ścierna bez otworów i rzepu

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Klocek szlifierski piankowy

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Szlifierka pneumatyczna

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
13.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
13.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna rolka

Włóknina ścierna arkusz

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Uwagi
Proces
14. Naprawa elementu z tworzywa sztucznego bez szpachlowania z demontażem (Zobacz cały proces)
14.03. Usuwanie starej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Uwagi
Proces
14.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną drobno ziarnistą
14.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Jednostronna gąbka ścierna

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
14.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny wodoodporny

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
15. Naprawa elementu z tworzywa sztucznego ze szpachlowaniem z demontażem (Zobacz cały proces)
15.04. Usuwanie uszkodzonej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
15.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce. Do wykończenia zastosować szerwoną włókninę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną.
15.11. Szlifowanie szpachli
Cel: Formowanie kształtu
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny w rolce.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
15.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować krążek ścierny i szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania ręcznego zastosować papier ścierny na gąbce lub gąbkę ścierną. Do wykończenia zastosować szerwoną włókninę ścierną.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
15.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Przebieg: Podłączyć szlifierkę do gniazda elektrycznego odsysacza, wybrać tryb pacy odsysacza AUTOMAT, do tarczy roboczej szlifierki zamocować przekładkę z gąbki i krążek ścierny, szlifować naprawianą powierzchnię, do szlifowania krawędzi zastosować papier ścierny na gąbce, do prac wykończeniowych zastosować szarą włókninę ścierną z pastą do matowania.
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny wodoodporny

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Podkładka miękka z rzepem

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
16. Lakierowanie nowego elementu z tworzywa sztucznego przed montażem (Zobacz cały proces)
16.04. Usuwanie uszkodzonej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
16.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Klocek szlifierski piankowy

Klocek szlifierski C, rzep

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną.
16.11. Szlifowanie szpachli
Cel: Formowanie kształtu  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
16.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Jednostronna gąbka ścierna

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
16.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Włóknina ścierna arkusz

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
17. Lakierowanie kilku elementów karoserii bez cieniowania (elementy demontowane na stojakach a nie demontowane lub wstawione na karoserii) (Zobacz cały proces)
17.05. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Jednostronna gąbka ścierna

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
17.13. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Podkładka miękka z rzepem

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
18. Lakierowanie kilku elementów zamontowanych do karoserii z cieniowaniem na sąsiednie elementy (Zobacz cały proces)
18.05. Usuwanie uszkodzonej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
18.06. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną.
18.12. Szlifowanie szpachli
Cel: Formowanie kształtu  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Klocek szlifierski C, rzep

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
18.13. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Jednostronna gąbka ścierna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
18.21. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Włóknina ścierna rolka

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
19. Lakierowanie całej karoserii z zewnątrz (Zobacz cały proces)
19.05. Szlifowanie pod podkład
Cel: Zwiększenie przyczepności  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
19.13. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Podkładka miękka z rzepem

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
20. Lakierowanie całej karoserii z zewnątrz i wewnątrz (Zobacz cały proces)
20.04. Usuwanie starej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
20.06. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny na gąbce w rolce

Papier ścierny w rolce

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną drobno ziarnistą
20.13. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Jednostronna gąbka ścierna

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
20.21. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Podkładka miękka z rzepem

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
21. Odbudowa całkowita powłok lakierniczych karoserii zabytkowej (Zobacz cały proces)
21.02. Szlifowanie naprawianych elementów pod lakier bazowy
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru bazowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Podkładka miękka z rzepem

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
22. Naprawa szyby typu SMART (Zobacz cały proces)
22.02. Szlifowanie całej karoserii pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Podkładka miękka z rzepem

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Papier ścierny wodoodporny

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
23. Wymiana szyby (Zobacz cały proces)
23.03. Szlifowanie całej karoserii z zewnątrz pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
24. Uszczelnianie montażu uszczelkowego (Zobacz cały proces)
24.08. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna arkusz

Klocek szlifierski C, rzep

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
24.15. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Jednostronna gąbka ścierna

Papier ścierny na gąbce w rolce

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
24.23. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna arkusz

Papier ścierny na gąbce w rolce

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Podkładka miękka z rzepem

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Papier ścierny wodoodporny

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
28. SMART - Naprawa uszkodzeń części nielakierowanych z warstwą strukturalną (Zobacz cały proces)
28.04. Usuwanie uszkodzonej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
28.06. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski piankowy

Klocek szlifierski C, rzep

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną
28.13. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Jednostronna gąbka ścierna

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny na gąbce w rolce

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Szlifierka pneumatyczna

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
28.22. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna arkusz

Papier ścierny wodoodporny

Włóknina ścierna rolka

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Podkładka miękka z rzepem

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
29. SMART - Naprawa-usuwanie wgnieceń karoserii pojazdu bez lakierowania (Zobacz cały proces)
29.03. Usuwanie uszkodzonej powłoki lakierniczej
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
29.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny w rolce

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski piankowy

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną
29.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Jednostronna gąbka ścierna

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Szlifierka pneumatyczna

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka pneumatyczna

Uwagi
Proces
29.21. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna rolka

Włóknina ścierna arkusz

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny wodoodporny

Podkładka miękka z rzepem

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
30. SMART - Naprawa tapicerki materiałowej (Zobacz cały proces)
30.04. Usuwanie uszkodzonej powłoki elementu
Cel: Odbudowa powłoki na jednorodnym i spójnym podłożu  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
30.05. Przygotowanie powierzchni do szpachlowania
Cel: Brak obwiedni powierzchni szpachlowanej
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Klocek szlifierski piankowy

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces. Dla podłoża aluminiowego zastosować włókninę ścierną 155x230 czerwoną
30.11. Szlifowanie szpachli
Cel: Formowanie kształtu  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Papier ścierny na gąbce w rolce

Krążek ścierny 14+1 otworów

Papier ścierny w rolce

Klocek szlifierski piankowy

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Klocek szlifierski C, rzep

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
30.12. Szlifowanie pod podkład
Cel: Eliminacja rys i przygotowanie przejścia podczas podkładowania częściowego
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Włóknina ścierna arkusz

Włóknina ścierna rolka

Papier ścierny na gąbce w rolce

Jednostronna gąbka ścierna

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Klocek szlifierski C, rzep

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Alternatywne

Krążek ścierny na folii

Krążek ścierny 14+1 otworów

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces
30.20. Szlifowanie podkładu pod lakier
Cel: Uzyskanie max przyczepności lakieru nawierzchniowego  
Materiały Narzędzia
Sugerowane

Krążek ścierny 14+1 otworów

Włóknina ścierna rolka

Włóknina ścierna arkusz

Papier ścierny wodoodporny

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Podkładka miękka z rzepem

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna elektryczna

Alternatywne

Krążek ścierny 14+1 otworów

Krążek ścierny na folii

Szlifierka pneumatyczna

Odsysacz pyłów z automatem włączeniowym elektrycznym

Uwagi
Proces

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się krążek ścierny K555 od krążka typu Classic?
Krązki K555 oraz Classic różnią się typem nasypu, czyli w praktyce odpornością na zapychanie oraz równością szlifu
Czy krążek typu Classic może być używany wraz z tarczą roboczą o mniejszej liczbie otworów niż 14.
Tak, może. W takiej sytuacji urobek jest odprowadzany przez mniejszą ilość otworów.
Jak są pakowane krążki ścierne Classic?
Krążki Classic pakowane są po 50 sztuk w przypadku gradacji 40,60,80. Pozostałe gradacje pakowane są po 100 sztuk.