Wsparcie szkoleniowe

Wsparcie szkoleniowe

APP Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę szkoleń z zakresu metod stanowiących technologię napraw blacharsko-lakierniczych, auto detailingu, jak i napraw przy użyciu systemów Smart Repair. Szkolenia odbywają się w grupach maksymalnie trzyosobowych. Szkolenia cechuje wysoka jakość w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych trenerów. Niewielka grupa uczestników gwarantuje zintensyfikowane zajęcia praktyczne, umożliwiające instruktaż zorientowany na pracę z uczestnikiem w każdym stadium wykonywania naprawy.

Najbliższe szkolenia:

20-22.01.2020 - Profesjonalne przygotowanie powierzchni do lakierowania, naprawa elementu od A do Z systemem APP i NTools

20-22.01.2020 - Aplikacja lakierów bazowych, akrylowych i bezbarwnych, cieniowanie lakierów dwu- i trójwarstwowych systemem APP i NTools

20-22.01.2020 - Naprawa SPOT - zaprawki lakiernicze systemem APP i NTools

21-22.01.2020 - Auto Detailing pojazdu systemem APP i NTools

21.01.2020 - Naprawa wnętrz pojazdów NTW SPRAY, NTW KOLOR systemem APP i NTools

21.01.2020 - Naprawa samochodowych szyb klejonych NSK systemem APP i NTools

21.01.2020 - Zgrzewanie tworzyw zewnętrznych systemem APP i NTools

28-31.01.2020 - Bezlakierowe usuwania wgnieceń - PDR i Smart Puller systemem APP i NTools

Szkolenia przeprowadzane są w Centrum Szkoleniowym APP we Wrześni, przy ulicy Przemysłowej 10. Oferujemy również szkolenia w formie mobilnej, dojeżdżając do wskazanego przez uczestnika miejsca (na terenie całego kraju). Warunki, jakie musi spełnić uczestnik chcący odbyć szkolenie poza centrum Szkoleniowym APP:

  • - Odpowiednie warunki temperaturowe w pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzane szkolenie.
  • - Wentylacja pomieszczenia lub kabina lakiernicza.
  • - Promiennik podczerwieni.
  • - Elementy karoserii na których będzie przeprowadzane szkolenie.
  • - Stół do mycia i przechowywania narzędzi.
  • - Pojemnik na odpady oraz zużyty rozpuszczalnik.
  • - Pomieszczenie socjalne dla osób szkolonych oraz Technika prowadzącego szkolenie.
  • - Uczestnicy muszą posiadać środki ochrony osobistej.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza - Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu.

Na podstawie otrzymanego zgłoszenia pracownik firmy kontaktuje się z kandydatem na uczestnika, ustalane są szczegóły dotyczące terminu i zakresu szkolenia.

Dane zawarte w zgłoszeniu stanowią ważne informacje dla trenera, umożliwiającą dostosowanie zajęć do profilu uczestników oraz bezpośredni kontakt z kandydatem.

Po ustaleniu terminu szkolenia, Zgłaszający otrzymuje mailowo zaproszenie na szkolenie wraz z niezbędnymi informacjami (tytuł i zakres szkolenia, data szkolenia, lokalizacja, mapka dojazdu). Jednocześnie jako załącznik klient otrzymuję ofertę Proforma wraz z niezbędnymi danymi aby dokonać płatności.

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić na konto bankowe APP Sp. z o.o według informacji z załączonej ?oferty proforma? najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Odbiorcą wpłaty będzie APP sp. z o. o., 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10.

Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wystawiona faktura i przesłana Pocztą Polską lub przekazana osobiście uczestnikowi szkolenia.

Uprzejmie przypominamy, iż od chwili otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, w przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 50% ustalonej odpłatności.

Brak zgłoszenia rezygnacji do dnia rozpoczęcia szkolenia, oznacza obciążenie Państwa pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnacje przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej.

W ramach szkolenia Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, napoje, posiłek (lunch). Koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu ponosi Uczestnik.

Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy otrzymują certyfikat wydany według wzoru ministerstwa edukacji na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Ponadto każdorazowo prosimy uczestnika o ocenę szkolenia (sposób jego prowadzenia, kompetencji trenera, jak i skuteczności przekazywanej wiedzy). W tym celu po zakończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną. Na podstawie uzyskanych wyników kadra trenerska przeprowadza analizę każdego kursu, tym samym uzyskując możliwość ciągłego samodoskonalenia się, co skutkuje wymiernymi korzyściami dla wszystkich zainteresowanych.

Wszelkie reklamacje związane z realizacją usługi szkolenia Klient może kierować w formie pisemnej na adres Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@app.com.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.