Wsparcie szkoleniowe

Wsparcie szkoleniowe

APP Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę szkoleń z zakresu metod stanowiących technologię napraw blacharsko-lakierniczych, auto detailingu, jak i napraw przy użyciu systemów Smart Repair. Szkolenia odbywają się w grupach maksymalnie trzyosobowych. Szkolenia cechuje wysoka jakość w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych trenerów. Niewielka grupa uczestników gwarantuje zintensyfikowane zajęcia praktyczne, umożliwiające instruktaż zorientowany na pracę z uczestnikiem w każdym stadium wykonywania naprawy.

Miejsce szkolenia

Szkolenia przeprowadzane są w Centrum Szkoleniowym APP we Wrześni, przy ulicy Przemysłowej 10. Oferujemy również szkolenia w formie mobilnej, dojeżdżając do wskazanego przez uczestnika miejsca (na terenie całego kraju). Warunki, jakie musi spełnić uczestnik chcący odbyć szkolenie poza centrum Szkoleniowym APP:

  • - Odpowiednie warunki temperaturowe w pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzane szkolenie.
  • - Wentylacja pomieszczenia lub kabina lakiernicza.
  • - Promiennik podczerwieni.
  • - Elementy karoserii na których będzie przeprowadzane szkolenie.
  • - Stół do mycia i przechowywania narzędzi.
  • - Pojemnik na odpady oraz zużyty rozpuszczalnik.
  • - Pomieszczenie socjalne dla osób szkolonych oraz Technika prowadzącego szkolenie.
  • - Uczestnicy muszą posiadać środki ochrony osobistej.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza - Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu.

Na podstawie otrzymanego zgłoszenia pracownik firmy kontaktuje się z kandydatem na uczestnika, ustalane są szczegóły dotyczące terminu i zakresu szkolenia.

Po ustaleniu terminu szkolenia, Zgłaszający otrzymuje mailowo zaproszenie na szkolenie wraz z niezbędnymi informacjami (tytuł i zakres szkolenia, data szkolenia, lokalizacja, mapka dojazdu). Jednocześnie jako załącznik klient otrzymuję ofertę Proforma wraz z niezbędnymi danymi aby dokonać płatności.

W ramach szkolenia Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, napoje, posiłek (lunch) oraz otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu ponosi Uczestnik.

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić na konto bankowe APP Sp. z o.o według informacji z załączonej „oferty proforma” przed szkoleniem. Odbiorcą wpłaty będzie APP sp. z o. o., 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10.

Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wystawiona faktura i przesłana Pocztą Polską lub przekazana osobiście uczestnikowi szkolenia.

Uprzejmie przypominamy, iż od chwili otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, w przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 50% ustalonej odpłatności.

Brak zgłoszenia rezygnacji do dnia rozpoczęcia szkolenia, oznacza obciążenie Państwa pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnacje przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej.

Dane zawarte w zgłoszeniu stanowią ważne informacje dla trenera, umożliwiającą dostosowanie zajęć do profilu uczestników oraz ewentualny bezpośredni kontakt przed szkoleniem.