Spawalnictwo - druty do spawania

Spawalnictwo - druty do spawania

350107https://warsztat24.pl:8080/zMALE/350106.png

APP DS MIG

Drut spawalniczy Cu-Si 3%
350126https://warsztat24.pl:8080/zMALE/350126.png

NTS DS ALMG

Drut spawalniczy aluminiowy AlMg5